Cảm giác khá tồi tệ về bản thân.

Sức khoẻ là thứ mình luôn tự hào, nhưng hình như điều này không còn đúng. Cơ thể như đang biểu tình lối sinh hoạt này.

Lần bị cúm này làm mình suy nghĩ nhiều.

Công việc sắp tới sẽ như thế nào nhỉ. Con đường mình đang đi liệu có đúng đắn.

Còn lại ai ở bên mình những lúc như thế này.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s