Dưới đây là mô hình cơ bản của một hệ thống thông tin di động bất kì, với các thành phần cơ bản, được chia vào 4 nhóm sau: MOBILE STATIONS (MS), BASE STATION, NETWORK MANAGEMENT, DATABASE.
Dưới đây sẽ review những thành phần của từng nhóm và giao thức liên kết các nhóm với nhau.

slide_9

1-MOBILE STATIONS
Đây là tập hợp các thiết bị mà người thường xuyên tiếp xúc, phổ biến nhất hiện nay là đtdd.
Nhiệm vụ của các thiết bị này là:
-Thực hiện truyền dẫn vô tuyến
-Đóng vai trò thiết bị đầu cuối (FAX, máy tính)
-Hoạt động như một bộ thích ứng đầu cuối: kết nối thiết bị với mạng ngoài
MS kết nối với BS qua giao diện vô tuyến Um
2-BASE STATION (BS)
gồm 2 thành phần chính:
+BTS (Base Transceiver Station):
bao gồm các thiết bị phát/thu, anten và xử lí tín hiệu đặc thù cho giao diện vô tuyến.
+BSC(Base Station Controller):
quản lí tất cả các giao diện vô tuyến thông qua các lệnh điều khiển từ xa của BTS và MS như: ấn định, giải phóng kênh vô tuyến, handover. BTS-BSC-MSC. Một BSC có thể quản lí vài chục BTS
BTS kết nối với BSC thông qua giao diện A-bis
BS(khối gồm BTS và BSC) kết nối với MSC thông qua giao diện A
3-NETWORK MANAGEMENT
gồm 2 thành phần chính:
+MSC(Mobile Switching Service Center):
Là một tổng đài lớn điều khiển và quản lí một số BSC tương ứng với một vùng đô thị: điều phối việc thiết lập cuộc gọi đến người dùng trong mạng di động.
BSC-MSC-DATABASE và mạng ngoài (không có trên hình minh hoạ)
MSC kết nối với database thông qua giao diện C và mạng ngoài (PSPDN, PSTN, ISDN, PLMN) thông qua giao diện (Pi, Ai, Di và Di) tương ứng
+OMC (Operations and Maintenance Center)
Khối khai thác và bảo dưỡng được nối đến các thành phần của mạng viễn thông (BSC, MSC, Database) và đồng thời kết nối với máy chủ để giao tiếp với con người.
4-DATABASE
gồm các thành phần như:
+HLR: bộ ghi định vị thường trú (Home Location Register)
chứa thông tin liên quan đến vị trí hiện tại của thuê bao
+VLR: bộ ghi định vị tạm trú (Visitor Location Register)
lưu giữ tạm thời số liệu của những thuê bao đang nằm trong vùng phục vụ của 1 hoặc một vài MSC
+EIR: quản lí thiết bị di động (Equipment Identity Register)
ghi thông tin của cá trạm di động để kiểm tra tính được phép của thiết bị thông qua báo hiệu với MSC
+AUC: Trung tâm nhận thực (AUthentication Center)
quản lí các thông tin nhận thực và mật mã liên quan đến từng thuê bao thông qua mã bí mật này.
Giao diện giữa các thành phần:
MSC-EIR: giao diện F
MSC-HLR: giao diện C
HLR-AUC: giao diện H
HLR-VLR: giao diện D

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s