Dung lượng là một trong những yêu cầu quan trọng của 5G. Chúng ta sẽ xây dựng công thức cho dung lượng của một đường truyền từ đó phân tích các tác nhân tác dụng lên một đường truyền nói chung.

Dựa vào công thức Shanon, dung lượng đường truyền sẽ được tính:

C = B.log2(1+P/(I+N))

trong đó P,I,N là tín

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s