Hetnets/Small cells

Như đã phân tích ở bài trước, để đáp ứng nhu cầu về dung lượng của người dùng di động trong khi nguồn tài nguyên tần số là hữu hạn, rất nhiều công nghệ mới đã và đang được nghiên cứu, phải kể đến MIMO, thêm tần số mới, cải thiện hiệu suất của bộ … Continue reading Hetnets/Small cells

Advertisements

Giải pháp cho công nghệ 5G

Dung lượng là một trong những yêu cầu quan trọng của 5G. Chúng ta sẽ xây dựng công thức cho dung lượng của một đường truyền từ đó phân tích các tác nhân tác dụng lên một đường truyền nói chung. Dựa vào công thức Shanon, dung lượng đường truyền sẽ được tính: C = … Continue reading Giải pháp cho công nghệ 5G

Mô hình của hệ thống thông tin di động

Dưới đây là mô hình cơ bản của một hệ thống thông tin di động bất kì, với các thành phần cơ bản, được chia vào 4 nhóm sau: MOBILE STATIONS (MS), BASE STATION, NETWORK MANAGEMENT, DATABASE. Dưới đây sẽ review những thành phần của từng nhóm và giao thức liên kết các nhóm với … Continue reading Mô hình của hệ thống thông tin di động

3G-Công nghệ điện thoại không dây thế hệ thứ 3

Chào mừng đến với hiện tại - 3G. Có thể nói 3G thay đổi cách con người sử dụng điện thoại: xem video online, gọi và chat bằng ứng dụng OTT, tạm biệt SMS... Vậy đâu là điểm đổi mới của 3G. Đầu tiên phải kể đến tốc độ truyền dữ liệu được cải thiện … Continue reading 3G-Công nghệ điện thoại không dây thế hệ thứ 3