Giải pháp cho công nghệ 5G

Dung lượng là một trong những yêu cầu quan trọng của 5G. Chúng ta sẽ xây dựng công thức cho dung lượng của một đường truyền từ đó phân tích các tác nhân tác dụng lên một đường truyền nói chung. Dựa vào công thức Shanon, dung lượng đường truyền sẽ được tính: C = … Continue reading Giải pháp cho công nghệ 5G

Advertisements